Obchodní podmínky

Odpovědná osoba a provozovatel internetového obchodu https://www.luantex.cz/
Luantex s.r.o.
O. Peška 2725
Kladno, 272 01
IČO: 05665906
DIČ: CZ05665906

Zboží, second hand, použité oděvy a outlet, které provozovatel v e-shopu nabízí je dovezeno z Německa, případně dalších zemí EU a je v souladu s legislativními normami a hygienickými předpisy platnými pro ČR.

Kupní smlouva

Kupní smlouva se při nákupu v e-shopu uzavírá okamžikem odeslání objednávky (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně reklamačních podmínek a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí a bude expedována, může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží.

Klient se zavazuje při vytváření objednávky poskytnout pravdivé osobní údaje, vyplněné při objednání zboží. Prodávající se zavazuje, že tyto údaje neposkytne třetím osobám s výjimkou státních orgánů při zákonných kontrolách. Kupující má dle zákona viz paragraf 5 odst. 1 písmena. d (zákona č. 101/2000 Sb.) o ochraně osobních údajů, ve znění pozd. předpisů právo na ochranu osobních údajů. Prodejce je povinen shromažďovat osobní údaje odpovídající pouze stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu (viz §5 odst. 1 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb.).

Druhy dopravy

1. Osobní odběr: Objednávku je možné vyzvednout již druhý den od odeslání objednávky, kdy byl zvolen způsob dopravy “Osobní převzetí ve skladu”, v případě této volby Vás budeme v co nejbližší době kontakovat a domluvíme si s Vámi termín převzetí zboží. 

2. Zboží je doručováno přepravní balíkovou firmou, maximálně do 3 prac. dnů, obvykle do druhého dne. Zboží doručováno pokud nebude uvedeno jinak. O odeslání je zákazník upozorněn na mobilní telefon přepravcem a námi.

a) Cena dobírky a dopravy (0 - 1499,- Kč a do 19 kg) je 100,- Kč + DPH.
b) V případě překročení ceny objednávky nad 1500,- a 20 Kg současně, se automaticky poštovné a dobírka nezapočítává. V případě odeslání zboží a následného vrácení v zákonné 14-ti denní lhůtě, je kupující povinen zpětně uhradit náklady na dopravu, poněvadž nebyla splněna podmínka odběru zboží nad 1500,- Kč a 20 Kg. Poštovné pak odečítáme z ceny objednávky a následně zašleme na účet klienta.

Způsob platby:

- Dobírka
- Předem bankovním převodem

3. Doprava zboží v rámci našich pravidelných rozvozů: Po telefonické dohodě je možné Vás zařadit do programu pravidelného rozvozu zboží. V případě této varianty, Vás budeme obratem po objednání zboží kontaktovat a sdělíme Vám naše možnosti rozvozu v nejbližším možném termínu.

!Pozor! Pokud je balík viditelně poškozen, ihned při předání uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost.

Rozpor s kupní smlouvou

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou zboží, které obdrží. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě písemně. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží na luantex@email.cz. V případě, že vyhodnotíme jednání zákazníka při nákupech a reklamacích jako spekulativní, či nás zákazník záměrně uvede v omyl, vyhrazujeme si po předchozím upozornění právo zákazníka v budoucnu neobsluhovat.

Porušení kupní smlouvy

Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši.

Reklamační řád

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, příp. poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.
Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi).
Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, musí být kompletní v původním stavu.

Reklamaci prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Nejste-li spokojeni s doručeným zbožím, kontaktujte nás telefonicky nebo emailem. Před tím zboží v žádném případě neodesílejte nazpět. V případě nesplnění zákonné lhůty, nabízíme výměnu zboží.

Děkujeme za Váš čas věnovaný přečtení obchodních podmínek. Váš „luantex.cz“. Obchodní podmínky jsou platné od 1.1. 2014 do odvolání.


Prohlášení o ochraně osobních údajů - GDPR

Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Respektujeme Vaši soukromou a osobní sféru. Luantex s.r.o. je odpovědná za dodržování ustanovení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) jako správce. Naše praxe ochrany údajů je v souladu s platnou právní úpravou ochrany osobních údajů.

Definice pojmů

- Osobní údaje jsou všechny údaje, které se vztahují k Vaší osobě. Patří k nim Vaše firma, Vaše jméno, Vaše e-mailová adresa a Váš telefon.

Základní služby

- Budeme Vás informovat formou SMS a e-mailů o aktuální nabídce zboží
- Vaše osobní údaje slouží k tomu, abychom Vám mohli zaslat Vámi objednané zboží.

Bezpečnost osobních údajů

Máme zavedena technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom chránili Vaše osobní údaje v co nejvyšší míře zejména proti neoprávněnému přístupu k nim.

Vaše práva

- Právo na informace: Máte právo kdykoli od nás požadovat informace o svých osobních údajích uložených u nás.
- Právo odvolat souhlas: Pokud jste udělili souhlas k použítí osobních údajů, můžete jej odvolat kdykoli bez udání důvodu, s účinky do budoucna. K odvolání souhlasu postačuje zaslat e-mail na luantex@email.cz. Alternativně nám můžete zaslat odvolání souhlasu poštou na adresu uvedenou v kontaktech.